Hozzájáruló Nyilatkozat Adatkezeléshez

Alulírott Érintett – az Adatkezelési tájékoztató a kampányban résztvevők részére elnevezésű dokumentum elolvasását és megértését követően – a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok, hogy a Prime Betegút-menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 1. em. 2.; a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 6. cikk (1) a) pontja és az e és az egészségügyi adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) a) pontja alapján az alábbi adataimat, az alábbi célokból, úgymint

 

> nevemet, emailcímemet, telefonszámomat (megadás esetén) ajánlatküldés és kapcsolattartás céljából
> e-mailcímemet, telefonszámomat (megadás esetén) szerződéskötéssel összefüggő kapcsolattartás céljából
> nevemet, lakcímemet, intézményi finanszírozóm (biztosító stb.) nevét; magánbiztosítási számomat; az intézményi finanszírozó által kért és az Adatkezelőn keresztül megadott bármilyen egészségügyi és egyéb személyes adatomat; az intézményi finanszírozó által küldött döntésben vagy egyéb közlésben szereplő bármilyen személyes adatomat intézményi finanszírozás, az ezzel kapcsolatos előzetes tájékozódás, illetve a finanszírozhatósággal kapcsolatos döntés beszerzése céljából

 

 

> egészségügyi (testi vagy pszichikai) állapotommal kapcsolatos bármilyen adatomat, információt, dokumentumot egészségügyi állapot felmérése, minősítése, értékelése, személyre szabott kezelési terv készítése, egészségügyi és egyéb szolgáltatás szervezése és nyújtása, az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása céljából
> e-mailcímemet, telefonszámomat (megadás esetén) kiegészítő szolgáltatás teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából
> nevemet, e-mailcímemet az Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő, elektronikus úton küldött tájékoztató és/vagy hírlevél küldése céljából
> nevemet, címemet, telefonszámomat, emailcímemet (megadás esetén) bejelentések, panaszok, üzenetek kezelése, megválaszolása, egyéni ügyféligények kielégítése céljából

kezelje, a nevezett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Alulírott Érintett kijelentem és elismerem, hogy az Adatkezelési tájékoztató a kampányban résztvevők részére elnevezésű dokumentumot elolvastam és megértettem.

Tudomással bírok arról is, hogy a jelen nyilatkozattal megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, tudomásul veszem ugyanakkor, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem.