Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy az alábbiakat olvassa át figyelmesen, mert a fogyjonorvossal.hu weboldal és/vagy az ahhoz kapcsolódó aloldalak (a továbbiakban együttesen: weboldal) megnyitásával, megtekintésével, böngészésével és használatával az alábbiakban felsorolt feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja.

A weboldal használata ingyenes.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egészségügyi szolgáltatások leírásai általános szakmai ismertetőanyagok, nem teljes körűek és kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a személyes orvos-beteg konzultáción alapuló diagnózist, illetve kezelési tervet. Ezen információk felhasználásából eredő károkért a Human Health Management Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 14-09-307934; székhelye: 8600 Siófok, Diófás utca 82.; a továbbiakban: Társaság) semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalon feltüntetett, más honlapra vezető linkeken található tartalmakért, azok adatkezelési biztonságáért a Társaság semminemű felelősséget nem vállal.

A weboldalon található árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.

A Társaság az árváltozás jogát fenntartja.

A weboldalon feltüntetett szolgáltatások folyamatos elérését a Társaság nem garantálja, de mindent megtesz azért, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó legfrissebb információkat tüntesse fel.

A Társaság nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Társaság nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internetkapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így a Társaság nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a weboldal tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

A weboldalon szereplő, külső forrásból származó adatok, információk, hírek pontosságáért, valóságtartalmáért, az azokban történő változásokért a Társaság nem vállal felelősséget, de mindent megtesz azért, hogy az ezek alapjául szolgáló forrásanyagokat a lehető legnagyobb körültekintéssel válassza ki.

A Társaságnak joga van ahhoz, hogy az azonosítóval, jelszóval biztosított hozzáféréssel ellátott szolgáltatásokat, ügyfélfiókokat megszüntesse vagy hogy azok használatát korlátozza, amennyiben megítélése szerint az ügyfél azt a honlap tartalmával, céljával, szellemiségével össze nem férő vagy egyébként a Társaság érdekeit sértő módon használja.

A weboldalon található információkat a mindenkor hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. A weboldalon található információk felhasználása nem adhat alapot jogellenes elvárásokra és magatartásra, az alkalmazásukból eredő károkért a Társaság nem tartozik felelősséggel.

A fogyjonorvossal.hu honlapon feltüntetett nevek, megnevezések, kifejezések, logók, ikonok, képek, szoftverek, domain nevek, egyéb szellemi termékekre vonatkozó adatok, elgondolások szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Társaságot illeti meg, a Társaság írásbeli engedélye nélküli felhasználásuk jogszabályokba ütközik.

A weboldalon található tartalmak az online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolhatóak és nem reprodukálhatóak. Ön azonban – kizárólag személyes használat céljából – a weboldal teljes oldalait bármilyen adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja papírra a következő feltételekkel:

(a) a weboldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatja;

(b) a weboldalon található grafikákat nem használhatja a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és

(c) a Társaság szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

A Társaság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Önnek tilos:

(a) kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

(b) módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Minden jog fenntartva!